Kategoriler
Hukuk

Türk Vergi Yargılaması Hukukunda İstinaf – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Doktora

Türk Vergi Yargılaması Hukukunda İstinaf – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Doktora Kitap Açıklaması Bu çalışmanın konusu vergi uyuşmazlıklarının yargısal yolla çözümünde başvurulan olağan kanun yolu olan istinaftır. 28 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı Kanun ile idari yargılama sistemine dahil olan istinaf kanun yolu, 20 Temmuz 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanmaya […]

Kategoriler
Hukuk

Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi –

Milletlerarası Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisinin Belirlenmesinde Tarafların İrade Serbestisi – Kitap Açıklaması Bu çalışma ile milletlerarası usul hukukunda mahkemelerin milletlerarası yetkisinin belirlenmesinde taraf iradesinin rolü incelenmiştir. Mahkemelerin yetkisinin belirlenmesinde hem davacı tarafın hem de davalı tarafın iradesi etkili olmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak milletlerarası yetki kavramı ve yargılamada taraf iradesinin mahkemelerin yetkisi üzerinde etkisi incelenmiştir. […]

Kategoriler
Hukuk

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Kitap Açıklaması Halka açık anonim ortaklıklar; yatırımcılar, yöneticiler, alacaklılar ve şirketin kontrol gücünü elinde bulunduranlar gibi farklı birçok çıkar gruplarının menfaatlerinin birbiriyle karşılaştığı ve çatıştığı bir yapılanmadır. Temel amacı sermaye piyasasının güvenilir işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olan 6362 sayılı SerPK’da kontrol gücünü elinde bulunduranlar ve yöneticiler tarafından […]

Kategoriler
Hukuk

Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı

Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Kitap Açıklaması Halka açık anonim ortaklıklar; yatırımcılar, yöneticiler, alacaklılar ve şirketin kontrol gücünü elinde bulunduranlar gibi farklı birçok çıkar gruplarının menfaatlerinin birbiriyle karşılaştığı ve çatıştığı bir yapılanmadır. Temel amacı sermaye piyasasının güvenilir işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olan 6362 sayılı SerPK’da kontrol gücünü elinde bulunduranlar ve yöneticiler tarafından […]

Kategoriler
Hukuk

Türk Anayasalarında Egemenlik Kavramı

Türk Anayasalarında Egemenlik Kavramı Kitap Açıklaması Egemenlik kavramı ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda sıkça rastladığımız “Egemenlik soyut ve moderniteye ait bir kavramdır” gibi cümleler, konuyu belli bir zaman dilimi ve coğrafyaya hasretmektedir. Egemenlik kavramı, anılan dönemde Avrupa’da somutlaştırılmışsa da, bu kavramın başka bir adla veya adı konulmaksızın, bir realite olarak, başka coğrafyalarda ve zaman diliminde […]

Kategoriler
Hukuk

Hukuk Antropolojisi – Yazılı Olmayan Kanun

Hukuk Antropolojisi – Yazılı Olmayan Kanun Kitap Açıklaması Hukuk antropolojisi, sosyal bilimler sahasında yeni bir disiplin olmakla, dünyada yeni olduğu kadar, ülkemizde pek de bilinmeyen disiplinlerden biridir. Özellikle eski sömürgelerle, modernleşme çabası içinde olan Doğu ülkelerinin Batı’dan ithal ettikleri hukuk sistemlerinin; “Avrupa merkezciliğinin, insanlığın ilerlemesinde bir merkez değil, bir düşünce biçimi olduğunun” göz ardı edilmesi, […]

Kategoriler
Hukuk

İslam Hukukunun Aksiyolojik Boyutu – Hukuk Ahlak İlişkisi

İslam Hukukunun Aksiyolojik Boyutu – Hukuk Ahlak İlişkisi Kitap Açıklaması Hukuk felsefesi, genel olarak felsefede olduğu gibi, ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji boyutları üzerinden yürütülen bir düşünce faaliyeti olarak kabul edilir. Bu üç boyuttan biri olan aksiyoloji, hukuk felsefesinin en temel sorunlarının tartışıldığı zemindir. Hukuk felsefesinde etik unsuru tartışma alanına açan aksiyoloji, hukuk felsefesinin iki önemli […]

Kategoriler
Hukuk

Hukuki ve İdari Yönleriyle Çarşı ve Mahalle Bekçisinin El Kitabı

Hukuki ve İdari Yönleriyle Çarşı ve Mahalle Bekçisinin El Kitabı Kitap Açıklaması Bu çalışmada çarşı ve mahalle bekçilerinin sahip oldukları önleyici nitelikteki görevleri ile adli kolluk yetkileri inceleme konusu yapılmıştır. Genel olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri, disiplin uygulamaları ve sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, çarşı ve mahalle bekçilerinin uygulamada sıklıkla karşılaştıkları sorunlar, […]

Kategoriler
Hukuk

Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu

Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Kitap Açıklaması Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, manipülatörlerin sermaye piyasası araçları üzerinde çok sayıda ve yeni işlem kalıpları ile piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) suçunu gerçekleştirmesi, bu suçları işleyen failler hakkında uygulanacak yaptırım mekanizmasının etkin ve caydırıcı bir sistem üzerine inşa edilmesini gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin yanı […]

Kategoriler
Hukuk

Anayasa Hukukunda Çocuk Hakları

Anayasa Hukukunda Çocuk Hakları Kitap Açıklaması Çocuk hakları, çocukların yetişkinlerden farklı niteliklerinden kaynaklanan menfaatlerini ve insanlık ailesinin eşit öneme sahip üyesi olmaktan kaynaklanan değerini güvence altına alan haklardır. Çocuk hakları kavramı, çocuğun sahip olabileceği hakların hangileri olduğuna ilişkin bir tartışmadan öte, çocuğun toplumsal-hukuksal statüsüne yönelik özel bir yaklaşımı yansıtır. Bu yaklaşım, çocuğa özgü nitelikleri temel […]

Sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Accept