Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi

Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi Kitap Açıklaması Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, çeşitli Arap ülkelerinden yirmi üç şairin kırk dört şiiriyle on altı yazarın on yedi öyküsünü içeriyor. Sanatçılar ve metinler seçilirken kişisel beğeni ve tercihler kadar, bu sanatçıların ve ürünlerinin dünyada gördüğü ilgi ve kabul de gözetildi. Çağdaş Arap edebiyatının oluşum koşullarını ve gelişim süreçlerini, kültürel […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Etel Adnan

Etel Adnan Kitap Açıklaması Yazar, şair, ressam, filozof Etel Adnan, 1925 yılında Osmanlı ordusunda kurmay subay, Şam doğumlu Müslüman bir baba ile Rum Ortodoks bir annenin kızı olarak Beyrut’ta dünyaya geldi. Hayatının çoğunu Beyrut, Kaliforniya ve Paris arasında geçiren sanatçı ilk olarak Fransızca dilinde şiirler ile adım attığı yazarlık dünyasına İngilizce dilinde çalışmalarını da ekleyerek […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Meşrutiyetten Günümüze Cumhuriyete İran Şiiri – Genel Bir Bakış ve Güldeste

Meşrutiyetten Günümüze Cumhuriyete İran Şiiri – Genel Bir Bakış ve Güldeste Kitap Açıklaması Farsça şiir, yüzyıllar boyunca üzerinde yaşadığımız coğrafyada hep ilgi konusu olmuştur. Bu ilgi bugün de sürmektedir. Bununla birlikte, ilgiye konu olan şiir daha ziyade klasik dönemle sınırlı kalmaktadır. Hal böyle olsa da ilgimiz eskisi kadar canlı ve içeriden değildir. Tanzimat’la birlikte Türkiye’de […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Edebiyat ve Sanat Hayatımıza Katkısı Bakımından Varlık Dergisi 1933-1981

Edebiyat ve Sanat Hayatımıza Katkısı Bakımından Varlık Dergisi 1933-1981 Kitap Açıklaması Edebiyat ve Sanat Hayatımıza Katkısı Bakımından Varlık Dergisi 1933-1981 Hamur Tipi : 2. Hamur Sayfa Sayısı : 465 Ebat : 16 x 24 İlk Baskı Yılı : 2021 Baskı Sayısı : 1. Basım Dil : Türkçe

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Tanzimat Devri Türk Romanında Kötülük

Tanzimat Devri Türk Romanında Kötülük Kitap Açıklaması İyilik ve kötülük, insanlığın ve genel anlamda varoluşun en temel gerçekliğidir. Ancak, insanlık; iyiden çok kişinin kötü karsısındaki duruşudur ve kötülük; özü, iyilikten daha çok baskılamaktadır. İnsani özü şekillendiren sadece iyilik değil, iyilikten daha çok kötülüktür ve iyilik ile kötülük de bu bağlamda karşıt değildir. İyilik daha uysal […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Bir Sevgi ve Şefkat Ürpermesi – Reşat Nuri Güntekin'in Hikayeciliği

Bir Sevgi ve Şefkat Ürpermesi – Reşat Nuri Güntekin'in Hikayeciliği Kitap Açıklaması “Gerek magazin ve mizahî yanı ağır basan ilk hikâyelerinde gerekse tasvir ve tahlil yönü ağır basan sonraki hikâyelerinde olsun Reşat Nuri’nin bütün sanat hayatı boyunca ayrılmadığı ve bütün eser verdiği edebî türlerde bir leit-motif gibi tekrarladığı hayata ve insana karşı takınılmış iyimser, müsamahalı […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Hacıbi Şeh-i Yusuf u Zeliha Seti – 2 Kitap Takım

Hacıbi Şeh-i Yusuf u Zeliha Seti – 2 Kitap Takım Kitap Açıklaması Hacı Sâlihzâde Halil Hâcibî tarafından kaleme alınan Şerh-i Yûsuf u Zelîhâ, Fars şiirinin son büyük üstadı kabul edilen Molla Câmî’nin Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinin mensur şerhidir. Eser, çift kahramanlı aşk mesnevisine yapılmış bir şerh olması itibarıyla genel olarak dinî-tasavvufî, öğretici metinlere yahut sözlüklere […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Divançe ve Münşeat-ı Türkiyye

Divançe ve Münşeat-ı Türkiyye Kitap Açıklaması Dîvânçe1302/1884 senesinde basılmış olan eserde, Ahmed Lutfî’nin çeşitli formlarda yazdığı şiirleri yer almaktadır. Dîvânçe’de, Lutfî Efendi’nin devletin resmî tarihçisi olması dolayısıyla tarihî unsurlar; Mevlevî tarikatı müntesibi olması dolayısıyla da dinî-tasavvufî unsurlar hâkimdir. Münşeât-I TürkiyyeAhmed Lutfî Efendi hakkında yazılmış kaynakların ismini zikretmediği bu eserin, Lutfî Efendi’nin Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de Türkçe muallimliği […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Şahit ve Anlattıkları: Meşahidü’l-esrar

Şahit ve Anlattıkları: Meşahidü’l-esrar Kitap Açıklaması Meşâhidü’l-esrâr İbnü’l-Arabî’nin yirmili yaşlarında iken Endülüs’te başlayan yazı hayatının ilk örnekleri arasındadır. Bu eserde İbnü’l-Arabî gerçeklikle doğrudan karşılaşan ve onunla söyleşmelerini aktaran bir şahit olarak karşımıza çıkar. Dilin gündelik işleyişini bozan, değindiği konulara ilişkin yerleşik anlatımların dışına çıkan, zıtları bir araya getirerek farklı bir varlık durumunu ve gerçeklik kavrayışını […]

Kategoriler
Edebiyat İnceleme

Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu

Türk Öykücülüğünde Mustafa Kutlu Kitap Açıklaması Necip Tosun, Mustafa Kutlu’nun Ortadaki Adam’dan Tarla Kuşunun Sesi’ne kadar uzanan hikâye serüvenini izlemeyi, birbiri ardınca gelen kitaplarında nelerin korunup nelerin değiştiği üzerinden bir Kutlu haritası çıkarmayı amaçlıyor. Kutlu hikâyeciliğinin Türk edebiyatında nerede konumlandığını ortaya koyarken aynı zamanda, Türkiye’deki edebiyat ortamının seyrine de okuru tanık ediyor. Eser, Mustafa Kutlu […]

Sitemizde size en iyi deneyimi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Accept